Jak utrzymać dyscyplinę w klasie? Nasze sposoby!

To pytanie spędza sen z powiek każdemu pedagogowi! 😉 We wrześniu powitaj uczniów gotowym planem działania! A my Ci w tym pomożemy!

Co więcej, nasza pomoc jest stała i permanentna, gdyż będzie cały czas dostępna na ścianie!

Kalendarz monitorowania zachowania uczniów

kalendarz monitorowania zachowania uczniów

Aby nasi uczniowie byli zgodnym i zgranym zespołem muszą dostawać informacje zwrotne na temat swojego zachowania. Taki sposób umożliwia przede wszystkim stałe monitorowanie ich zachowania i podejmowanie działań prowadzących do jego poprawy.

Kalendarz ułatwia ocenę zachowania uczniów w ciągu całego roku szkolnego. Ocena (pozytywna lub negatywna) dokonywana jest w sposób demokratyczny przez całą klasową społeczność pod kierunkiem nauczyciela. Przy ocenie brana jest również pod uwagę opinia ucznia ocenianego. Taka forma oceniania uczy dzieci samodzielności, umiejętności argumentowania swojego zdania, prowadzenia dyskusji w zespole i rozwijania samooceny.

W komplecie z tablicą 50 okrągłych naklejek z oceną pozytywną i 50 z oceną negatywną dla każdego ucznia (jeśli klasa liczy np. 25 dzieci, to liczba naklejek wynosi: 1250 z oceną pozytywną i 1250 z oceną negatywną).

Nasz szkolny kodeks

nasz szkolny kodeks

Warto rozmawiać z dziećmi o zasadach postępowania, tak aby nauczyły się odróżniać dobro od zła. Jednak jeszcze lepszym pomysłem jest napisanie kluczowych reguł i umieszczenie ich w ogólnodostępnej lokalizacji. Taką możliwość dają nam naklejki drukowane na folii samoprzylepnej zabezpieczonej laminatem, aplikowane na podstopnice schodowe. Podczas tworzenia kodeksu wyeliminowaliśmy zdania zaczynające się od słowa „nie” w celu uniknięcia negatywnego wydźwięku. Nie jest to zbiór zakazów, a przyjaznych dla dzieci zasad.

Do wyboru:
1. Pomagamy młodszym i słabszym.
2. Nie sprawiamy innym przykrości.
3. Pomagamy sobie nawzajem.
4. Śmiejemy się i żartujemy nie urażając innych.
5. Potrafimy zachować ciszę.
6. Jesteśmy uprzejmi.
7. Uśmiechamy się do siebie.
8. Możemy odpocząć, gdy czujemy się źle.
9. Dbamy o najbliższe otoczenie.
10. Pytamy, gdy nie wiemy.
11. Dzielimy się zabawkami.
12. Nie bijemy – to boli.
13. Bawimy się bezpiecznie.
14. Dbamy o czystość.

Więcej wpisów

Kontakt

Studio Kolporpress Sp. z o.o.
ul. Karola Olszewskiego 6
25-663 Kielce
NIP 959 14 54 937