0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyPowrót do sklepu

  Regulamin

  Regulamin sklepu internetowego Eskamedia Szkoła

  określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez Sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, Sklepie oraz o prawach Konsumenta

  SPIS TREŚCI
  § 1
  Definicje
  § 2 Kontakt ze Sprzedawcą
  § 3 Wymogi techniczne
  § 4 Zakupy w Sklepie
  § 5 Płatności
  § 6 Realizacja zamówienia
  § 7 Prawo odstąpienia od umowy
  § 8 Skutki odstąpienia od umowy
  § 9 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
  § 10 Reklamacje
  § 11 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
  § 12 Dane osobowe
  § 13 Zastrzeżenia
  Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy

  § 1 DEFINICJE

  Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
  Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.
  Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
  Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie.
  Punkt odbioru – punkt znajdujący się pod adresem ul. Kolberga 9, hala H, 25-620 Kielce.
  Regulamin – niniejszy regulamin.
  Sklep – sklep internetowy Eskamedia Szkoła prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.eskamediaszkola.pl.
  Sprzedawca – “STUDIO KOLPORPRESS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą pod adresem ul. Karola Olszewskiego 6, 25-663 Kielce, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0000048598, NIP 9591454937, nr REGON 291905646 , kapitał zakładowy 50000,00 zł

  § 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

  1. Adres pocztowy: ul. Karola Olszewskiego 6, 25-663 Kielce
  2. Adres e-mail: sklep@eskamedia.pl
  3. Telefon: 516 057 426
  4. Adres do zwrotu towaru (w przypadku odstąpienia od umowy): ul. Kolberga 9, hala H, 25-620 Kielce 5. Adres do wysłania reklamowanego towaru: ul. Kolberga 9, hala H, 25-620 Kielce

  § 3 WYMOGI TECHNICZNE

  1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
  a. urządzenie z dostępem do Internetu
  b. przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.

  2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

  § 4 ZAKUPY W SKLEPIE

  1. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar.
  2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.
  3. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.
  4. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia. Kupujący wybiera formę rozliczenia na etapie zamówienia (np. faktura pro-forma). W razie potrzeby wystawienia od razu faktury z odroczonym terminem płatności kupujący musi napisać o tym informację w uwagach do zamówienia, lub skontaktować się mailowo ze sklepem: sklep@eskamedia.pl W przypadku wybrania formy rozliczenia na fakturę z odroczonym terminem płatności po jej wystawieniu Kupujący jest zobowiązany w.w. dokument opłacić w terminie podanym na fakturze.
  5. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
  6. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
  7. Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.

  § 5 PŁATNOŚCI

  1. Za złożone zamówienie można zapłacić:
   a. Zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy
   b. Za pośrednictwem platformy płatniczej: Przelewy24
  2. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 5 Dni roboczych od złożenia zamówienia.
  3. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
  4. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.

  § 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

  1. Zamówienie zostanie zrealizowane dopiero po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie Sprzedającego. Przy wyborze sposobu rozliczenia na faktura z odroczonym terminem płatności – produkt może zostać wysłany do Kupującego wraz z fakturą przed zaksięgowaniem wpłaty na koncie. Decyzja indywidualnie w tej kwestii należy do Sprzedającego.
  2. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
  3. Termin realizacji zamówienia jest zależny od daty zaksięgowania opłaty przez Sprzedającego. Po zaksięgowaniu wpłaty termin realizacji to 3-10 dni roboczych.
  4. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.
  5. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.
  6. Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  7. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:
   a. Za pośrednictwem firmy kurierskiej
   b. Do paczkomatów InPost

  § 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
  2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po 14 dniach od dnia:
   a. w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.
   b. w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
   c. w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych – od dnia zawarcia tej umowy.
   d. w przypadku zamówienia indywidualnego (wymiary produktu przygotowane indywidualnie pod kupującego) oraz fototapet prawo odstąpienia od umowy nie obowiązuje.
  3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
  4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
  5. Konsument może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy w Sklepie: https://eskamediaszkola.pl/formularz-odstapienia-od-umowy.pdf. Jeżeli Konsument skorzysta z tej możliwości Sprzedawca prześle Konsumentowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
  6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

  § 8 SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  1. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
  2. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
  3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  4. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: ul. Kolberga 9, hala H, 25-620 Kielce niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
  5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
  6. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
  7. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.
  8. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Kupującego kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do tej karty płatniczej.

  § 9 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
   a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb
   b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia
   c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
   d. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami
   e. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
   f. w której przedmiotem zamówienia są fototapety
   g. w której przedmiotem zamówienia są produkty przygotowane indywidualnie na zamówienie (wymiary inne niż standardowe na sklepie)
  2. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę
   a. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy
   b. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy
  3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.

  § 10 REKLAMACJE

  1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
  2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
   a. Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
   b. Przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy
   c. Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad
   d. Żądać usunięcia wady.
  3. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.
  4. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres ul. Kolberga 9, hala H, 25-620 Kielce.
  5. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.
  6. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.
  7. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

  § 11 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

  1. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
   a. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595
   b. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596
   c. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów
   d. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

  § 12 DANE OSOBOWE

  1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
  2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są głównie na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi

  § 13 ZASTRZEŻENIA

  1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
  2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
  3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.
  4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
  5. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.
  6. Postanowienia dotyczące towarów i umowy sprzedaży stosuje się odpowiednio do treści cyfrowych i umowy o dostarczanie treści cyfrowych, o ile Regulamin nie określa tych kwestii odrębnie.

  Zapisz się do newslettera
  i otrzymaj naszego e-booka
  "No to gramy! Zbiór pomysłów na zabawę z dziećmi"

  za DARMO!

  Zobacz naszę politykę prywatności.

  Kontakt

  Studio Kolporpress Sp. z o.o.
  ul. Karola Olszewskiego 6
  25-663 Kielce
  NIP 959 14 54 937